Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công sân thượng: Dầm sắt, đóng cốt pha cột sân thượng

Xem Thêm Nhà Đẹp

42ce96ff98c974972dd8

Thi công sân thượng: Đổ bê tông sàn sân thượng

Hình ảnh thực tế tại công trình: