Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công cột: Đóng cốt pha – Đổ bê tông cột trệt

Xem Thêm Nhà Đẹp

4bd12ac347eeabb0f2ff

Thi công sân thượng: Dầm sắt, đóng cốt pha cột sân thượng

Hình ảnh thực tế tại công trình: