Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công cầu thang: Đóng cốt pha, dầm sắt cầu thang trệt

Xem Thêm Nhà Đẹp

42ce96ff98c974972dd8

Thi công sân thượng: Đổ bê tông sàn sân thượng

Hình ảnh thực tế tại công trình: